De Groninger Retail Academy

Sinds mei 2016 kent Groningen de Groninger Retail Academy. Hét platform voor detailhandel in Groningen, waar interessante en leerzame bijeenkomsten kosteloos worden aangeboden aan ondernemers, bedrijfsleiders en medewerkers van detailhandel zaken in Groningen.

De Groninger Retail Academy is een initiatief van Bedrijvenvereniging WEST, VBNO, VBZO, GCC, het Servicepunt Detailhandel en de gemeente Groningen. Met het aanbieden van verschillende thema bijeenkomsten proberen deze organisaties gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het ondernemersklimaat in de stad Groningen.

De kosteloze bijeenkomsten kennen verschillende thema's en zijn telkens anders in opzet. Onderwerpen die dagelijks spelen in de branche detailhandel worden met behulp van enthousiaste en ervaren sprekers uit de branche uitgelicht. Naast het opdoen van kennis en het uitwisselen van ervaringen is er ook telkens de mogelijkheid om te netwerken met collega ondernemers.

De dagelijkse uitvoering van de Groninger Retail Academy is in handen van het Servicepunt Detailhandel Groningen.

De Groninger Retail Academy is opgezet in samenwerking met de volgende partners:

  • GCC
  • VBGW
  • VBNO
  • VBZO
  • Gemeente Groningen
  • Servicepunt Detailhandel Groningen

________________________________________

De Groningen City Club is een moderne ondernemersvereniging van en voor ondernemers in de Groninger Binnenstad. De vereniging telt circa vierhonderd leden uit vrijwel alle branches: detailhandel, horeca, hotels, banken, verzekeringen, accountancy, notarissen, makelaardij, woningbouwcorporaties, aannemers, recreatie, reclame en marketing, vermaak, evenementen, cultuur, (semi-)overheden, toeleveranciers, informatietechnologie, enz. Het doel van de vereniging is een gezond en dynamisch ondernemersklimaat te bevorderen door structureel overleg tussen ondernemers, overheden, KvK, MKB en andere relevante partijen.

Klik hier om naar de website te gaan.

________________________________________


Vereniging Bedrijvenparken Groningen West (VBGW) is begin 2009 ontstaan door een samenwerking van de bedrijvenparkverenigingen Peizerweg e.o., Hoendiep, Corpus den Hoorn Zuid e.o., Zernike Science Park, Hoogkerk/Westpoort en het Overlegplatform Kranenburg. De VBGW heeft ten doel de behartiging van gemeenschappelijke belangen van haar leden (ondernemers, ondernemingen en non-profit organisaties) voor zover deze werkzaam of gevestigd zijn in de gemeente Groningen ten westen van de spoorlijn Assen – Roodeschool.

 

Klik hier om naar de website te gaan.

________________________________________


De Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) is de bedrijvenvereniging voor de bedrijven gelegen in de Noord-Oostelijke taartpunt van de stad Groningen, begrensd door de Oostersingel/Bloemsingel en het Damsterdiep/Eemskanaal. De vereniging, in zijn huidige vorm, opereert sinds 5 december 2000 na het samengaan van de bedrijvenverenigingen De Hoogte, De Vogels en Oosterhoogebrug onder de naam VBNO. De voorloper van de VBNO is in 1979 opgericht. De VBNO behartigt de (gemeenschappelijke) belangen van de ondernemers in haar gebied.

 

Klik hier om naar de website te gaan.

________________________________________


Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO) vertegenwoordigt en behartigt de belangen van ondernemers op het industrieterrein Zuidoost in Groningen. De vereniging heeft ruim 300 leden. Dagelijks spant het bestuur, ondersteund door het secretariaat, de parkmanager en de PR-/communicatiemanager, zich in voor een optimaal ondernemersklimaat.

 

Klik hier om naar de website te gaan.

________________________________________


De dienst RO/EZ ontwikkelt ruimtelijke plannen en projecten. Daarvan regelt de dienst ook het ontwerp, de aanleg en inrichting. Het beheer en onderhoud van de publieke ruimte is de zorg van RO/EZ-Stadsbeheer. De dienst RO/EZ is ook vraagbaak voor ondernemers en leveranciers van de nodige vergunningen en ontheffingen op het gebied van bouwen, grondgebruik, groen, verkeer, reclame en parkeren.

 

Klik hier om naar de website te gaan.

________________________________________


Het Servicepunt Detailhandel Groningen bestaat sinds 2011 en ondersteunt in de stad Groningen ondernemersverenigingen en winkeliersverenigingen bij uiteenlopende werkzaamheden. Het betreft hier een samenwerkingsverband tussen Groningen City Club, Vereniging Bedrijvenparken Groningen West en gemeente Groningen. Onderwerpen en thema's die zoal worden opgepakt vanuit het Servicepunt Detailhandel zijn: fondsaanvragen en activiteitenprogrammering, clustering straat en winkelgebieden, organisatie van bijeenkomsten, onderzoeken en samenwerking met onderwijsinstellingen, veiligheid, gastvrijheid en meer. Het Servicepunt Detailhandel heeft als doel bij te dragen aan een prettig ondernemersklimaat in de stad Groningen.

 

Klik hier om naar de website te gaan.